Thuiswerklokatie

Thuiswerklokatie

Een van de plannen van Duurzaam Hoonhorst houdt in om centraal thuiswerkplekken in te richten voor inwoners van Hoonhorst, ondernemers en anderen die in Hoonhorst hun (tijdelijke) werkplek willen inrichten. Dit mede om de lokale economie te stimuleren.

Op dit moment vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de realisatie van een thuiswerklokatie is Hoonhorst. Dit in vervolg op eerdere discussies en het werk van studenten van Saxion onder de titel “De Kennismolen”.

Een centrale locatie om thuiswerkplekken in Hoonhorst zijn om diverse redenen interessant. Allereerst bevordert het thuiswerken het reduceren van vervoersbewegingen, oa autokilometers. Daarnaast is het vaak effectiever, omdat reistijd (en files) wordt bespaart en kan men geconcentreerder werken. Goed voor werknemers van organisaties die elders kantoor houden. Verder goed voor ondernemers, oa ZZP-er, die nu in bijvoorbeeld Zwolle kantoren huren. En goed om meer ervaringen en kennis tussen bedrijven uit te wisselen. Dit laatste punt van kennisdeling is een interessant effect van dit concept.

Een centrale thuiswerklocatie kan voor Hoonhorst ook economisch interessant zijn. Het trekt bezoekers die weer willen lunchen, er kan kennisuitwisseling plaatsvinden en de huur voor ruimten komt de exploitatie van Hoonhorst weer ten goede. Ook kan mogelijk ambulant werk als een “thuiskapper” oid intrek nemen in een dergelijk concept.

Op sociaal gebied kan met het realiseren van een thuiswerklocatie een stap voorwaarts worden gezet om huiswerkbegeleiding mogelijk te maken en inzet voor andere sociale voorzieningen (verenigingen en stichtingen). Wanneer ook incidenteel de huisarts, de wijkzuster, de wijkagent, een gemeente ambtenaar, etc hier zijn intrek in neemt, werkt dit de gemeenschap ten gunste.

Uitgangspunt is dat een thuiswerk locatie in zogenaamde “bestaande m2” worden gerealiseerd, met andere woorden wil DZ HH niet dat dit plan leidt tot nieuwbouw van aanvullende ruimten in Hoonhorst. Verder wil DZ HH dat de thuiswerk locatie onderdeel wordt van de Kulturhus programmering.