Hoonhorst

Kerk en energie

Het dak van de kerk is zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. In dit plan is voorzien in het plaatsen van 135 zwarte zonnepanelen. De opgewekte elektrische energie zal deels door de kerk en deels door de school afgenomen worden. In het projectplan van de school zijn hiervoor installatiekosten opgenomen.

Om de kerk aan te sluiten op het dorpsverwarmingsnet zal de installatie aangepast moeten worden. Uitgangspunt is dat de directgestookte heater vervangen wordt door een verwarmingsbatterij. Tevens zal er een warmtewisselaar en bijbehorende appendage en regeltechniek in de kerk geplaatst moeten worden.

De kerk wordt in de huidige situatie verwarmd middels een directe gasgestookte luchtbehandelingsinstallatie. Deze installatie is zeker 40 jaar oud. De warmte wordt aan de voorzijde in de kerk geblazen en verdwijnt vervolgens door de enkele beglazing in de top van de kerk. Het vervangen van de beglazing door dubbel glas is technisch niet eenvoudig haalbaar en derhalve kostbaar. De ramen zijn wel van voorzetramen te voorzien om het energieverlies behoorlijk te beperken.