Snel internet

Snel internet

Samen met KPN en XS4ALL zijn we tot een plan gekomen, waarbij 90% van de inwoners van Hoonhorst en omgeving de beschikking krijgt over snel internet. Voor velen een hele grote verbetering, zeker voor iedereen in het buitengebied.

Uitgangspunt is dat 90% van alle huishoudens op minimaal 2x de Nederlandse gemiddelde snelheid van 8 Mb/sec komt en bijna iedereen (98%) op 8Mb/sec (het Nederlandse gemiddelde).

Vanuit groen, gezond en gemeenschappelijk worden met dit prject de volgende doelen ondersteund:

Groen

minder reizen (autokilometers) naar werk en/of school, minder energieverbruik door gebruik glasvezelverbindingen;

Gezond

meer zorg op maat, langer thuis blijven wonen van ouderen cq. gehandicapten, meer contact met kinderen op afstand, biedt kansen voor (agrarische) ondernemers, ZZP-ers en maatschappelijke instellingen, veilig internetten voor kinderen, sociale contacten;

Gemeenschappelijk

wonen tussen 0 en 100 jaar in Hoonhorst, alleen vanuit collectief kan project worden gerealiseerd, binnen en buiten de kern, kansen voor centrale thuiswerklocatie, project voor iedereen: scholier, sporter, recreant, werkende en oudere.

Hoe werkt het ongeveer?

KPN realiseert in ons plan een glasvezel verbinding vanuit zowel Dalfsen als Wijthmen naar alle wijkcentrales van KPN die Hoonhorst van telefonie voorzien. Daarnaast voorziet het plan erin om een extra wijkcentrale te plaatsen richting De Marshoek om daar betere dekking te krijgen. Na de wijkcentrale blijft de huidige telefoonlijn liggen die bij iedereen in huis binnen komt. Met deze aanpassing kan iedereen telefoneren, internetten en televisie kijken via de telefoonlijn, een zogenaamd 3 in 1 pakket. Met XS4ALL, een aanbieder van dit 3 in 1 pakket hebben we een mooie aanbieding afgesproken voor Hoonhorst om dit allemaal te realiseren.

Inmiddels is op 90% van de aansluitingen in en om Hoonhorst snel internet gerealiseerd.