Projecten

Projecten

Hoonhorst zegt DAG

Hoonhorst zegt DAG

Duurzaam van Afval naar Grondstof. Gestreefd wordt naar een zo minimaal mogelijke hoeveelheid restafval en een zo optimaal mogelijke gescheiden inzameling en hergebruik van alle andere afvalstromen.

Hoonhorster Duofiets

Hoonhorster duofiets

Groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig voor alle generaties

Dorpsverwarming Hoonhorst

Dorpsverwarmingsnet

Het realiseren en exploiteren van een centraal dorps verwarmingsnet waarbij de brandstof indirect door de gemeenschap ingezameld c.q. aangeleverd wordt.

 Zonnepanelen op het dak van de kerk

 Kerk en energie

Op het dak van de kerk in Hoonhorst zullen zonnepanelen geplaats worden. De enrgie wordt gebruikt door kerk en de basisschool aan de overzijde van de straat. Verder zal de technische installatie van de kerk aangepast worden om aangesloten te kunnen worden op het dorpsverwarmingsnet. Het enkel glas zal worden voorzien van voorzetramen,

Thuiswerklokatie Hoonhorst

 Thuiswerklokatie

Een van de plannen van Duurzaam Hoonhorst houdt in om centraal thuiswerkplekken in te richten voor inwoners van Hoonhorst, ondernemers en anderen die in Hoonhorst hun (tijdelijke) werkplek willen inrichten.

Project Snel Internet in Hoonhorst

 Snel Internet

Samen met KPN en XS4ALL zijn we tot een plan gekomen, waarbij 90% van de inwoners van Hoonhorst en haar buitengebied de beschikking krijgt over snel internet.

Zonnepanelen in Hoonhorst

 Zonnepanelen

Door het collectief aanschaffen, de mogelijkheid van kopen én huren, en de laagdrempelige, toegankelijke expertise in het dorp is het gelukt om binnen een half jaar ruim 1400 zonnepanelen te plaatsen.

 

    

Overzicht van de projecten van Duurzaam Hoonhorst