Dorpsverwarming

Dorpsverwarming

Doel

Het realiseren en exploiteren van een centraal dorps verwarmingsnet waarbij de brandstof indirect door de gemeenschap ingezameld c.q. aangeleverd wordt. Het exploiteren van de installatie moet structureel inkomsten voor de stichting Duurza m Hoonhorst genereren en de exploitatiekosten van een aantal voorzieningen in het dorp moet hierdoor worden verlaagd. Tevens is het de bedoeling dat studenten (educatie) en geïnteresseerden (toerisme) de installatie kunnen bezichtigen.

Omschrijving

Burgers van de gemeenschap Hoonhorst kunnen op gezette tijden schoon groen, snoei en kapafval gratis inleveren bij het Hoonhorster Groenrecyclingsbedrijf Van Lenthe. Het grove materiaal wordt uitgesorteerd, gesnipperd en gedroogd. Een deel van deze Biomassa gaat voor maatschappelijk “tarief” naar een centrale houtgestookte CV. Hiermee worden een aantal objecten als de school, de kerk, het cafézalencentrum, de molen, het kulturhus en toekomstige seniorenappartementen verwarmd.

Hiervoor wordt in de nieuw te bouwen Potstal een Snipperkelder en een houtsnippergestookte CV installatie inclusief buffervat geplaatst. Vanaf de Potstal wordt een ondergronds, geïsoleerd leidingnet aangelegd. De school wordt aangesloten op het leidingsysteem middels een warmtewisselaar. In de technische ruimte van de school wordt tevens een buffervat geplaatst. Ook zalencentrum Kappers en de bibliotheek worden aangesloten op het warmtenet middels een warmtewisselaar. De gehele technische installatie is eigendom van de Stichting DZHH en zal door de stichting geëxploiteerd worden. De warmte afnemers kopen warmte van de stichting in tegen een maatschappelijk tarief.

Uitwerking

Er is bewust gekozen voor een snippergestookte installatie. Onderzoek van Landschap Overijssel heeft nl. aangetoond dat er voldoende snippers (BIO-massa) in de regio aanwezig is om in te nemen. Daarnaast is er een principe overeenkomst met GES gesloten. Hierdoor is het mogelijk om op goedkope wijze gedroogde bio-massa te verkrijgen zonder dat er veel vervoersbewegingen voor nodig zijn. De technische haalbaarheid van snippergestookte installaties heeft zich inmiddels bewezen. Mocht er om redenen even geen snippers voorradig zijn dan kan een snipperinstallatie ook op pellets draaien. Andersom is dat niet mogelijk.