Blad als meststof

Blad als meststof

Het is herfst en de bladeren vallen en masse van de bomen. In Hoonhorst hebben de boom- en plantkwekers een mooie bestemming voor het gevallen blad. Zij zien mogelijkheden om hun teelten te verduurzamen door het blad te gebruiken.

Blad uit Hoonhorst en omgeving wordt op dit moment al ingezameld in korven en met zuigmachines. Dit blad wordt naar groenrecyclingbedrijf Van Lenthe in Hoonhorst gebracht, waar het wordt nagekeken op (zwerf)vuil en verder verwerkt. Daarna gaat het naar de kwekers, die het met een speciaal voor dit project op maat gemaakte bladverspreider, in de rijen met planten en bomen aanbrengen.

Het project wordt uitgevoerd door de Hoonhorster kwekers Vincent Overgoor van Decohof en Herco Veldhuis van boomkwekerij H. Veldhuis in samenwerking met de gemeente Dalfsen, Van Lenthe Groenrecycling, Duurzaam Hoonhorst en adviesbureau Groeibalans. En natuurlijk de leveranciers van het blad: alle inwoners van Hoonhorst en omgeving, en  speciaal de carnavalsvereniging de Hoonhakkers die vrijwillig begin december een Hoonhorster bladharkdag organiseert.

In het herfstseizoen van 2012 is gestart met een kleinschalige –professioneel opgezette- onderzoekspilot. De resultaten zijn erg positief. Alle reden dus om het in de herfst van 2013 grootser aan te pakken. Groter qua hoeveelheden blad, groter qua oppervlakte van de kwekerijen en: waar eerder nog met de kruiwagen en hark de bladeren tussen een aantal rijen werd verspreid, is nu een bladstrooier op maat gemaakt. Alle rijen van blad voorzien met kruiwagen is immers onbegonnen werk. Met de verschillende partijen zijn heldere afspraken gemaakt, waarbij elk er zijn voordeel mee kan doen.

Het idee van het gebruik van een bladlaag binnen de boom- en plantkwekerij is niet uniek. Maar de Hoonhorster kwekers en samenwerkende partijen zijn een stap verder dan de rest van Nederland: we zijn al aan de slag. Denk breed, handel concreet.


Groen, gezond, gemeenschappelijk

De bladlaag draagt op verschillende manieren bij aan een natuurlijker/duurzamere bedrijfsvoering van de kwekers:

  • De bladlaag levert van nature meststoffen. Er is dus minder of geen minder kunstmest nodig en ook de uitspoeling van meststoffen naar grond- en oppervlakte water neemt af.
  • De bladeren worden verwerkt door het bodemleven, waarna de voedingsstoffen en sporenelementen beschikbaar komen voor de plant. Dit levert robuustere en vitalere bomen en struiken op die goed zijn aangepast aan ons (veranderende) klimaat en betere afweer hebben tegen ziekten en plagen.
  • De bladlaag beperkt de onkruiddruk. Dit betekent minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en een verminderen in de frequentie van het (mechanisch) schoffelen
  • Er zijn minder bewerkingen nodig omdat de meststoffen uit de bladlaag langzaam vrijkomen. Naar verwachting is slechts eens per 2 jaar bemesting met blad nodig.

Minder kunstmest, minder bestrijdingsmiddelen, vitalere planten, minder schoffelwerk: het is duidelijk, het gebruik van bladstrooisel door de kwekers is gezond voor mens, milieu en portemonnee.

Buiten het erf van de kwekers liggen er ook duurzame voordelen. Afgevallen blad wordt nu immers al verzameld door gemeente en particulieren in korven en GFT-bakken, waarna het als afval verwekt wordt in de productie van compost, terwijl het in de vorm van bladbemesting zonder verwerking al een hoogwaardig product levert voor de kwekers.

Het is een helder voorbeeld van hoe afval fungeert als grondstof. En dan nog lokaal ook.

Bovendien: wellicht dat de inwoners van Hoonhorst en omgeving zich (nog) meer bewust worden van het nut van het gebruik van blad in eigen tuin.