Feestelijke afsluiting programma duurzame dorpen

Feestelijke afsluiting programma duurzame dorpen

Feestelijke afsluiting programma duurzame dorpen

Onlangs heeft de provincie het programma “Duurzame Dorpen” feestelijk afgesloten bij de Aardehuizen in Olst. In 2010 won Hoonhorst die prijs met het mooie bedrag dat hieraan gekoppeld was. In totaal zijn ongeveer 15 dorpen in Overijssel aan de slag gegaan met duurzame projecten. Allemaal initiatieven van inwoners in die dorpen. Erik Lievers, gedeputeerde van provincie Overijssel voor onder andere energie, prees de dorpen voor hun inzet, enthousiasme, lef en doorzettingsvermogen. In de provincie zijn stappen gezet, zeker ook wat betreft bewustwording en de noodzaak om te komen tot duurzame energie. Erik Lievers gaf aan dat we energie gaan zien, we ontkomen niet aan windmolens en zonnepanelen in het veld om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Ruimtelijk moet het ingepast worden, ook in Overijssel. In 2015 heeft Duurzaam Hoonhorst met een verslag en accountantsverklaring overigens al met succes verantwoording afgelegd aan de provincie.

« Terug naar nieuws